Menu
 Copyright © Marcin Krechlik
2008
Szkoła Podstawowa w Baligrodzie
ul. Mickiewicza 1
38-606 Baligród
woj. podkarpackie
tel. (0-13) 4684 103

 

 

Rok szkolny 2013-2014

Jan Paweł II to pierwszy papież, który zasiadł na trybunach jako kibic piłkarski.
Udzielał audiencji przedstawicielom klubów, drużynom, wybitnym sportowcom.
Był kibicem Cracovii oraz socio Barcelony i Realu.
Wreszcie sam uprawiał narciarstwo, łyżwiarstwo czy piłkę nożną
- najpierw na pozycji obrońcy, a później bramkarza.

Na Jego cześć dnia 17.06.2014r (wtorek) w naszej szkole odbędzie się
turniej w piłkę nożną im. Św. Jana Pawła II, zorganizowany przez Panią Kamilę Jeruzal.
Rozgrywki odbędą się na boisku „Orlik”.

Plan dnia:
9.45- klasa 0a i 0b
10.40-klasy I, II, III
11.45- klasy IV, V, VI

Zapraszamy do udziału i kibicowania!


12 czerwca 2014 r. klasa pierwsza i grupa pięciolatków
wybrała się na wycieczkę do DINOZEKOLNDII w Radymnie.
Wyjechaliśmy autokarem o godz. 800 drogą bieszczadzkich zakrętów
przez Tyrawę Wołoską, Przemyśl do Radymna.
Kiedy wchodziliśmy do Parku Dinozaurów
nad bramą „szybował” ogromny Pterodaktyl.
Zanim rozpoczęliśmy zwiedzanie, spędziliśmy miłe chwile
na zabawie na placu zabaw. Było tam wiele sprzętów
i urządzeń gimnastycznych.
Potem rozpoczęliśmy zwiedzanie. Przy wejściu do parku
rozlegały się ryki dinozaurów i czuć było zapach dżungli.
Pan przewodnik opowiadał nam o prehistorycznych potworach.
Okazy, które znajdują się w parku są naturalnej wielkości.
Były tam małe, większe i ogromne dinozaury, bardzo kolorowe.
Miały ogromne kolce, ogony, potężne łapy i paszcze.
Mogliśmy je dotykać, poklepywać.
Dowiedzieliśmy się czym się odżywiały, dlaczego niektóre
miały takie małe, śmieszne przednie łapy, choć całe były ogromniaste,
i wielu jeszcze innych ciekawych rzeczy.
Szkoda tylko, że nie mogliśmy się na nie wspinać.
Po zwiedzaniu mieliśmy ognisko, piekliśmy kiełbaski i chlebek.
Było ciepło, miło i wesoło.
Kupiliśmy też dużo różnych pamiątek, oczywiście dinozaury, breloczki oraz jaja dinozaurów.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy na lody
do Słodkiego Domku w Lesku.
Pobawiliśmy się też na placu zabaw.
Wróciliśmy do domu o godz.. 1730.
To była bardzo fajna i udana wycieczka.

Renata Pastuszak
Bernadeta Leicht

Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny,
jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru
wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport
i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

Sztandar bierze udział w uroczystościach na terenie szkoły takich jak:
a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
b) ślubowanie klas pierwszych
c) święto szkoły
d) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja, Święto Niepodległości, Rocznica 1-go Września,
e) uroczyste zakończenie roku szkolnego

Poniżej wzór sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Baligrodzie,
która 1-go września przybierze imię Św. Jana Pawła II.

W związku z nadaniem szkole imienia Św. Jana Pawła II zorganizowany został
konkurs plastyczny poświęcony pamięci Papieża pt. „Poznaj Św. Jana Pawa II’’.
Konkurs został podzielony na 2 kategorie:
1. Klasy 0-III
2. Klasy IV-VI

REGULAMIN KONKURSU:
TEMAT: Postać lub portret Św. Jana Pawła II
TECHNIKA: dowolna ( rysunek, szkic, obraz, wydzieranka, collage, itp.)
FORMAT: A4- kartka z bloku (DLA KLAS 0-III)
A3- kartka z dużego bloku (DLA KLAS IV-VI)
TERMIN składania prac: do końca maja 2014r. u wychowawcy klasy.
Pracę należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz klasa
Każdy może złożyć TYLKO JEDNĄ PRACĘ!
OCENIANE BĘDĄ:
-oryginalność
-estetyka wykonania
-samodzielność
-zgodność z tematem konkursu

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani W. Sidorskiej i Pani D. Sarzyńskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na zakończenie roku szkolnego!
Wystawa wszystkich zgłoszonych prac we wrześniu na inauguracji nowego roku szkolnego.

Radosnego, wiosennego nastroju,
miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz niespodzianek od zajączka
z okazji Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia składają
Dyrektor i Rada Pedagogiczna

11.04.2014r. (piątek) w naszej szkole odbędą się zajęcia Politechniki dziecięcej,
prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej wraz z asystentami.
Tematem zajęć będzie „Lotnictwo".
W wykładach i ćwiczeniach weźmie udział 150 uczniów z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa Z Cisnej, Mchawy i Baligrodu oraz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mchawie
Plan sesji: 09:30 – 10:00 – przybycie studentów PD
(rejestracja, dystrybucja „wyprawek”),
zajmowanie miejsc na sali gimnastycznej
10:00 – rozpoczęcie sesji (przywitanie studentów przez gospodarzy,
przedstawienie celu i programu zajęć, przedstawienie prowadzących)
10:10 – WYKŁAD
11:15 – egzamin – prowadzący przepytują ochotników z wiedzy zdobytej podczas zajęć
11:45 – ZAJĘCIA LABORATORYJNE
12:30 – Zakończenie sesji


Po oficjalnym zatwierdzeniu kandydata, św. Jana Pawła II, na patrona szkoły,
podjęte zostały czynności, związane z pogłębieniem przez młodzież wiedzy o patronie.
Księża z wychowawcami wszystkich klas przybliżają uczniom życiorys św. Jana Pawła II.
Wyodrębnione zostały również najważniejsze obszary
działalności św. Jana Pawła- Jan Paweł II
jako ksiądz, biskup, kardynał, papież.
Uczniowie klas IV-VI zapoznają się z każdym z tych obszarów.

W dniu 20 marca 2014 r. kl. V z niewielkim czteroosobowym wsparciem kl. VI
o raz wychowawcą D. Sarzyńską, p. E. Jagodzińską i A. Binik odwiedziła
Skansen Archeologiczny w Trzcinicy k. Jasła.
Miejsce, w którym powstał Skansen należy do najważniejszych stanowisk
archeologicznych w Polsce o wyjątkowym znaczeniu dla poznania
pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie prac wykopaliskowych,
zwłaszcza tych prowadzonych od 1991 r przez Jana Gancarskiego,
odkryto tu ponad 160 tys. zabytków, na które składają się naczynia,
wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza.
Wiele z nich jest zabytkami unikatowymi, uznawanymi za wspaniałe
dzieła dawnej sztuki i rzemiosła.
W Trzcinicy odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad
znanych z terenu Polski, która powstała w początkach epoki brązu,
ponad 4000 lat temu! To także tu odkryto pierwszą w Polsce osadę
zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony odznaczającej się wyraźnymi wpływami

śródziemnomorskimi, datowaną na okres 1650-1350 p.n.e.
Ze względu na rangę tego odkrycia, chronologię oraz wyraźne
wpływy południowo-europejskie miejsce to nazwane zostało Karpacką Troją.
Po zwiedzaniu wszyscy udaliśmy się na warsztaty ceramiczne.
Celem zajęć było poznanie podstawowych technik lepienia i zdobienia oraz
zapoznanie z poszczególnymi formami naczyń (ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki
wytwarzanej przez grupę pleszowską kultury mierzanowickiej,
ludność kultury Otomani-Füzesabony oraz Słowiań).
Wszyscy bardzo się starali ulepić coś czym będzie można się pochwalić.
Na gotowe, (wypalone w piecu ceramicznym prace), musimy poczekać ok. miesiąca.
Polecamy wszystkim odwiedzenie Skansenu, bo warto.


Protokół z posiedzenia Zespołu Koordynującego nadanie imienia
Szkole Podstawowej w Baligrodzie z dnia 20 lutego 2014r.

Protokół Zespołu Koordynującego

Szanowni RODZICE
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie ogłasza zapisy do oddziału
przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015
dla roczników 2007, 2008 i 2009.
Zgodnie z nowymi przepisami 1 września 2014 r.
pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
1. Rodzice dzieci 5 – letnich (rok urodzenia 2009) mają obowiązek zapisać je do
oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Rodzice dzieci 6 – letnich (urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008 r.)
mają obowiązek zapisać je do klasy pierwszej. Dziecko będzie mogło pozostać
w oddziale przedszkolnym, jeśli rodzice (prawni opiekunowie) przedstawią
stosowną opinię lub orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej.
3. Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę w klasie
pierwszej na wniosek rodziców lub uczęszczać na zajęcia
rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Rodzice dzieci 7 – letnich (rok urodzenia 2007) mają obowiązek
zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Zapisu może dokonać rodzic lub prawny opiekun dziecka
od 5 marca do 10 kwietnia 2014 r. w sekretariacie szkoły od 8:00 do 15:00

Odpowiednie formularze ( KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA )
są do pobrania w sekretariacie szkoły.


W dniu 04.02.2014r. uczniowie kl. IV z wychowawcą klasy p. M. Krechlikiem
udali się na kulig zorganizowany po raz kolejny
przez Zarząd Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Baligrodzie.
Dzięki uprzejmości Pana M. Różyckiego na kulig wyjechaliśmy o godz 9 rano
trasą z Bystrego do jeziorka Bobrowego znajdującego się na szlaku papieskim biegnącym w naszej okolicy
Przy jeziorku bobrowym znajdują się punkty dokarmiania zwierzyny,
więc i my poszliśmy uzupełnić braki wykładając sól, kukurydzę i buraki cukrowe.
Uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach z przyrody, która prowadził
Łowczy Koła Pan T. Kruk będący również leśniczym Nadleśnictwa Baligród.
Po kuligu organizatorzy zaprosili nas na wspólne ognisko-nie zabrakło kiełbasy,
ciepłej herbaty, licznych pytań z przyrody.
W czasie ogniska poprosiliśmy Zarząd Koła Łowieckiego na przygotowanie
lekcji z tematyki łowieckiej i zapoznanie wszystkich uczniów naszej szkoły
z kulturą, tradycjami i zwyczajami łowieckimi.
Dziękujemy za mile spędzony czas

W niedzielę 19 stycznia 2014 r. w kościele parafialnym p. w. Św. Maksymiliana Kolbe w Wołkowyi,
odbył się XII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Bieszczadzkie kolędowanie”.
W konkursie wzięło udział 22 uczestników (zespoły i soliści).
Bożonarodzeniowe kolędowanie rozpoczęła msza święta, po której odbyło się przesłuchanie wszystkich uczestników.
Każdy z wykonawców przedstawił jedną kolędę i pastorałkę.
Licznie zgromadzona w kościele publiczność usłyszała wiele pięknych wykonań kolęd i pastorałek.
Jury oceniło wykonawców podzielonych na grupy wiekowe.
Podobnie jak w ubiegłym roku, w festiwalu wzięły udział dzieci z naszej szkoły
przygotowane przez Panią dyrektor Alicję Leicht.
W kategorii „Soliści młodsi”: I miejsce – Maja Grzegorzek
W kategorii „Soliści starsi”: I miejsce – Zuzanna Pomykała
W kategorii „zespoły”: III miejsce zespół wokalny z naszej szkoły „Bieszczadzkie nutki”
Skład zespołu:
Zuzanna Pomykała, Maja Grzegorzek, Dominika Wojtowicz, Miłosz Binik,
Angelika Trześniowska, Żaneta Trześniowska, Weronika Kinal, Andżelika Grzeszczak,
Kinga Kopczyńska, Małgorzata Kopczyńska, Maria Różycka,
Martyna Błachuta, Małgorzata Michalik, Gabriela Hańczuk

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Zapraszamy do galerii!

Ważnym wydarzeniem w historii każdej szkoły jest uroczystość nadania jej imienia.
W naszej placówce oświatowej rozpoczęły się przygotowania mające na celu wyłonić postać,
która swoimi czynami i życiem zasługuje na miano patrona Szkoły Podstawowej w Baligrodzie.
,, Patronem jest Ten, kto się kimś lub czymś opiekuje; obrońca, opiekun, protektor.
Patronem szkoły może być osoba, której działalność i postawa całego
życia jest wzorem osobowym dla dzieci i młodzieży,
która cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem w opinii społecznej.

Dnia 17 stycznia 2014r. w Szkole Podstawowej w Baligrodzie obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście – Pani Agata Pomykała Wójt Gminy Baligród oraz
babcie i dziadkowie naszych uczniów. Było nam bardzo miło, gdyż frekwencja gości dopisała
"babć i dziadków było ponad sto".
Część artystyczna, przygotowana przez wychowawców klas „0”a, „0”b i kl.I,
rozpoczęła się jasełkami, które przedstawiły dzieci pięcioletnie oraz dwoje dzieci z klasy szóstej.
Dzieci z tej grupy zatańczyły również kujawiaka. Następnie sześciolatki zaprezentowały się z wierszami,
piosenkami i życzeniami dla wszystkich gości. Uczniowie klasy pierwszej zatańczyli krakowiaka.
Dziadkowie z wielką uwagą i z łezką w oku, ze wzruszenia,
przyglądali się występom wnuków, nagradzając ich gromkimi oklaskami.
Na koniec wszyscy odśpiewali „Sto lat”, a wnuczęta wręczyły swoim ukochanym
babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Następnie wszyscy śpiewali kolędy i pastorałki.
Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki,
upłyną Wam piękne chwile Wigilii. Ze wspólnie
odśpiewanymi kolędami, z rodziną przy stole,
w kochającym, pełnym miłości gronie.
Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny
Wieczór upłynął Wam w szczęsciu i radości,
przy staropolskich kolędach, danich wigilijnych
i zapachu świerkowej gałązki.

W dniu 5 grudnia 2013r. uczniów naszej szkoły odwiedził mikołajdzieci pięcioletnie spotkały się ze Świętym Mikołajem.
Na spotkanie przybyli również rodzice. Dzieci przywitały Mikołaja i rodziców przedstawieniem „Idzie Święty Mikołaj”.
Wielka radość pojawiła się na twarzy maluchów, gdy Święty Mikołaj zaczął obdarowywać prezentami.
Dzieci nie były dłużne – wręczyły rodzicom i Mikołajowi wspaniałe prezenty,
które wykonały same na zajęciach. Były to paczuszki ze smacznymi pierniczkami.
Następnie dzieci, rodzice i Mikołaj, razem tańcząc i pląsając, miło spędziły czas.

PRÓBNA EWAKUACJA
W czwartek, 21 listopada br. na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej w Baligrodzie
odbyła się próbna ewakuacja, której celem było sprawdzenie stopnia przygotowania
szkoły do działań w sytuacji zagrożenia pożarem. Funkcję organizatora i koordynatora akcji
pełniła pani Alicja Leicht – dyrektor szkoły. Próbna ewakuacja została przygotowana
we współpracy z KP PSP w Lesku.W ćwiczeniach udział wzięli strażacy JRG Lesko,
OSP z Baligrodu i Cisnej oraz Policja z Leska.
Przed dokonaniem praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji
miało miejsce spotkanie instruktażowe Dyrektora SP w Baligrodzie z pracownikami szkoły.
Podczas spotkania przedstawiono cel ewakuacji i zadania poszczególnych pracowników,
rodzaje sygnałów alarmowych, a także drogi i miejsca ewakuacji.
Działania praktyczne rozpoczęto o godzinie 9.20. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie,
nauczyciele i pozostali pracownicy przebywający na terenie szkoły.
Akcja przebiegła sprawnie, zgodnie z zaplanowanymi wcześniej wytycznymi ewakuacji.
Z przeprowadzonych ćwiczeń został sporządzony pisemny protokół,
który dołączono do dokumentacji obiektu związanej z ochroną p.poż.


W dniu 15 listopada uczniowie klasy IV z wychowawcą M. Krechlikiem
brali czynny udział w zabezpieczaniu karmy dla zwierzyny przed zimą.
Przy wspópracy z kołem łowieckim "Jarząbek" w Baligrodzie
pod opieką myśliwych uczniowie zabezpieczali buraki cukrowe.
Po zakończonych pracach mogliśmy zajadać gorącą kiełbasę z ogniska.
Mamy nadzieję,że dzięki współpracy z myśliwymi koła łowieckiego "Jarząbek" w Baligrodzie
uda nam się wziąć udział w kuligu gdzie będziemy mogli wykładać karmę.

Dnia 12 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony najważniejszemu
polskiemu świętu narodowemu. Apel z okazji Święta Niepodległości przygotowali
uczniowie z klasy VI, a także z klas ; IV, V pod kierunkiem pani dyrektor Alicji Leicht i pani Joanny Szybowskiej.
Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.
W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono
na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą
walki za ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły
zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Pani dyrektor Alicja Leichtdziękując twórcom patriotycznego
przedstawienia podkreśliła jego wartość wychowawczą i artystyczną.

19 października 2013 r. zespół muzyczny z naszej szkoły "Bieszczadzkie nutki"
wziął udział w Festiwalu Piosenki Religijnej "Bieszczady chwalą Pana".
Festiwal odbył się w zabytkowym kościele w Czarnej.
Nasz zespół zajął III miejsce.
Skład zespołu: Zuzanna Pomykała, Maria Grzegorzek,
Maja Grzegorzek, Weronika Kinal, Andżelika Grzeszczak,
Karolina Dul, Sylwia Łaniak, Dominika Wojtowicz, Miłosz Binik, Kamil Opar.
Zespół przygotowała p. Alicja Leicht

Zapraszamy do obejrzenia filmu z występem:

W dniu 17 października 2013r. dzieci pięcioletnie wraz z wychowawczynią i rodzicami
wyruszyli do Krainy Pieczonego Ziemniaka.
Na polanie przy ognisku odbyły się konkursy, zawody sportowe i przyrodnicze.
Po zawodach i konkursach wszyscy piekli kiełbaskę i smacznie zajadali.
Następnie wyszliśmy na pobliski pagórek i rozpoczęło się puszczanie kolorowych latawców.
Mistrzem w puszczaniu latawców został Michał Gawłowski wraz z tatą.
Na zakończenie odbyła się degustacja ziemniaków pieczonych w ognisku.
Wyprawa do Krainy Pieczonego Ziemniaka była udana.
Wszyscy byli zmęczeni, ale radośni i zadowoleni.
Na wiosnę znów powędrujemy w góry witając nową porę roku.

Na dzień 10 października 2013 r. klasa pierwsza zaplanowała ognisko klasowe.
Na godzinę przed wyjściem ze szkoły zaczął padać deszcz.
Jednak pogoda nie pokrzyżowała nam planów świetnej zabawy jaką przygotowaliśmy.
Zorganizowaliśmy sobie piknik w klasie.
Z chust animacyjnych zbudowaliśmy szałas, okna zasłoniliśmy roletami,
pani woźna upiekła nam kiełbasę w piekarniku i rozpoczęła się piknikowa przygoda.
Kiełbasa zjadana w szałasie smakowała wyśmienicie, opowiadaliśmy bajki,
był też konkurs zagadek. Nagrodami za odgadnięte zagadki były chrupki i cukierki.
W czasie przerw wielu uczniów z innych klas zaglądało z zazdrością do naszej klasy.
Na piątej lekcji deszcz przestał padać i poszliśmy na spacer, na pobliski pagórek.
Oglądaliśmy panoramę naszej miejscowości, dzieci szukały swoich domów,
obserwowaliśmy tropy zwierząt – dzieci mówiły, że to ślady kopyt żubra,
jednak okazało się, że to ślady końskich kopyt, ale też była fajna zabawa.
Niestraszne są przeszkody jak ma się dobry pomysł i dobry humor.

Wychowawca
Renata Pastuszak

W dniu 09 października 2013 r. dzieci z klasy pierwszej przeżywały ważną uroczystość,
zostały przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Baligrodzie.
W tym bowiem dniu odbyło się PASOWANIE NA UCZN IA.
Na święto klasowe przybyli: pani dyrektor, rodzice,
dziadkowie i delegacja kolegów z klasy trzeciej.
Mali bohaterowie, pięknie ubrani w stroje galowe przedstawili akademię.
Był to sprawdzian wiedzowo – sprawnościowy, który zdali wyśmienicie.
W obecności zaproszonych gości złożyli ślubowanie,
a następnie pani dyrektor Alicja Leicht dokonała aktu pasowania na ucznia ogromnym ołówkiem.
Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i birety szkolne.
Od rodziców i pani dyrektor uczniowie otrzymali drobne upominki.
Ostatnim punktem części oficjalnej był taniec krakowiak pięknie
wykonany przez uczniów klasy pierwszej. W drugiej części uroczystości rodzice przygotowali dla dzieci słodki poczęstunek.
Były też tańce i wspólne z rodzicami zabawy ruchowe. Był to ważny i bardzo udany dzień
w klasie pierwszej dla uczniów, rodziców i wychowawcy klasowego.
Bardzo gorąco dziękuję rodzicom za przybycie i przygotowanie poczęstunku dla dzieci.

Wychowawca
Renata Pastuszak

W dniu 02 października 2013 roku klasy OA i I wyjechały na wycieczkę do
Ośrodka Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.
Dzieci zwiedziły Ogród Biblijny, zespół makiet miniaturowych cerkiewek i kościołów z terenu
południowo-wschodniej Polski. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie mini zoo.
Były tu lamy, kozy, barany, konie, kucyki, jelenie, sarny, koziołki.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pawilon ptaków, szczególnie pawie, papugi, kaczki, kury
(zwłaszcza te miniaturowe), gołębie, bażanty i wiele innych, ciekawych ptaków.
Bardzo ciekawym miejscem jest Kawiarenka Ekologiczna św. Franciszka.
Znajduje się tu mnóstwo okazów zwierząt futerkowych, ptaków, owadów,
motyli występujących na terenie południowo - wschodniej Polski, są też liczne poroża.
Wśród tych okazów znajduje się wielka figura św. Franciszka. Uczestnicy wycieczki zostali bardzo mile przyjęci przez pracowników Ośrodka,
którzy poczęstowali dzieci ciepłą herbatą oraz słodyczami.
Była to bogata w wiadomości i przeżycia wycieczka.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
Po dwóch miesiącach wakacji na szkolnych korytarzach znowu jest głośno.
Dla uczniów to koniec lenistwa i początek ponownej pracy.
Uroczste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 ropoczeliśmy mszą św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym.
Natępnie wszyscy udaliśmy sie do szkoły na Uroczytą Inaugurację roku szkolnego.
W trakcie przemówienia Pani dyrektor zabrzmiał pierwszy dzwonek...

Rok szkolny 2012-2013

Jak już wiadomo, rok 2013 został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima - poety i pisarza.
W związku z tym, p. Elżbieta Jagodzińska postanowiła przybliżyć uczniom dorobek
pisarski tego polskiego twórcy poprzez zorganizowanie konkursu recytatorskiego pt.
"Poetyckie igraszki z wierszami Tuwima"
i plastycznego pt." Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima".
W obu konkursach wzięło udział 21 uczniów.

W konkursie recytatorskim:
I miejsce zajął Jakub Zarzyczny
II miejsce Barbara Sidorska
III miejsce: Emilia Jarema, Małgorzata Kopczyńska, Żaneta Trześniowska.

W konkursie plastycznym:
I miejsce zajęła Barbara Kopczyńska.
Wyróżnienie otrzymały: Weronika Kinal i Żaneta Trześniowska.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Korzystając z okazji, pragniemy wszystkim Państwu serdecznie podziękować,
bo dzięki temu, że kupowaliście rzeczy stworzone na zajęciach artystycznych
prowadzonych w szkole, nasza biblioteka wzbogaciła się o woluminy na kwotę prawie 900 złotych.

Dziękujemy!W dniu 5-7 czerwca 2013 r., kl.IV, (wraz z kilkoma uczniami z innych klas), wyruszyła na trzydniową wycieczkę.
Pierwszym przystankiem była Kopalnia Soli w Bochni.
Już na początku sporo wrażeń dostarczył zjazd windą na dół kopalni. Potem przejazd podziemną kolejką, zwiedzanie.
A tam ….. obrazy, które ożywały pod wpływem naszych oddechów – niesamowite!!
Do tego trzeba dodać najdłuższą podziemną zjeżdżalnię, ( 350 stopni należało pokonać w górę, żeby nią zjechać!),
dyskoteka, boisko itp. Sam nocleg, tyle metrów pod ziemią był nielada atrakcją.

Dzień drugi – KRAKÓW.
Zwiedzanie zaczęliśmy od seansu w CINEMA PARKU pt.: „Kosmiczna podróż”.
I rzeczywiście było kosmicznie! Największe wrażenie zrobiła
na wszystkich sala ruchu- w czasie oglądanie nasze fotele zaczęły nagle się poruszać,
przebiegały obok nas zwierzęta, czuliśmy ich oddech na sobie oraz podmuch wiatru na twarzach! Super przeżycie!!!
Potem spotkanie z Panią przewodnik i spacer ulicami Krakowa. Zobaczyliśmy min. Katedrę Wawelską, krypty, Dzwon Zygmunta,
dziedziniec Uniwersytetu Jagielońskiego, Barbakan, Sukiennice.
W tym dniu mieliśmy również okazję na spotkanie krakowskiego Lajkonika.

Dzień trzeci – KRAKÓW.
Rano przenieśliśmy się w czasie do czasów średniowiecznych zwiedzając zakamarki krakowskich podziemi.
Na koniec wycieczki najbardziej wyczekiwany jej punkt – trzygodzinny pobyt w AQUA PARKU !
Zjeżdżalnie, sztuczna fala, jakuzzi itp. WOW – to było naprawdę coś!
Czas szybko upłynął i trzeba było wyruszyć w drogę powrotną.
Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni. Już myślimy o następnym wyjeździe……

Wychowawca klasy IV Dorota Sarzyńska, składa serdeczne podziękowania :
- Nadleśnictwu Baligród – za wsparcie finansowe wycieczki,
- Pani Małgorzacie Grzegorzek – za pomoc w organizacji wycieczki oraz opiece nad uczniami,
- Paniom : Monice Jarema, Renacie Kinal i Iwonie Wajda za pomoc w opiece nad uczniami w czasie wycieczki.


Kolejne zawody na otwarcie sezonu wędkarskiego.
W dniu 10.05.2013r.9 reprezentantów Naszej szkoły z opiekunem
Marcinem Krechlikiem wzieło udzaiał w
Międzyszkolnych Wędkarskich Zawodach Spławikowych,
które odbyły się dzięki zarządowi koła wędkarskiego "Kleń" w Baligrodzie,
na stawach w Jabłonkach.
W zawodach wzieło łącznie udział 30 zawodników ze szkoły podstawowej
w Baligrodzie i Mchawy oraz Gimnazjum z Mchawy.
Zawody zostały rozegrane w dwóch przedziałach wiekowych.
I. młodzież szkół podstawowych
II. młodzież z gimnazjum

Reprezentant naszej szkoły Krzysztof Wojtowicz-uczeń kl.V
zajął II miejsce w swej kategorii.- Gratulujemy.

26 kwietnia 2013r. w Naszej Szkole odbył się konkurs angielsko-przyrodniczy.
Wzięli w nim udział chętni uczniowie z klas I-III
oraz IV-VI. Skład Jury przestawiał się następująco:
-pani Maria Stelmach- przedstawiciel Nadleśnictwa Baligród
-pani Dorota Sarzyńska- nauczyciel przyrody
-pani Magdalena Ogorzałek- nauczyciel języka angielskiego
Konkurs został zorganizowany dzięki współpracy z Nadleśnictwem Baligród,
które ufundowało nagrody rzeczowe. Był on podzielony na dwa etapy –pisemny i ustny.
W części pisemnej (test) uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą
dotyczącą przyrody i historii Bieszczad, w części ustnej uczestnicy
konkursu rozpoznawali zwierzęta przedstawione na rysunku
(podawali ich nazwę po polsku i po angielsku) a także w kilku słowach
opisywali wybrane przez siebie zwierzątko.
W konkursie wzięło udział 23 uczniów Naszej Szkoły.
Wyniki przedstawiają się następująco!!

KLASY I-III
Miejsce I- Barbara Kopczyńska –uczennica klasy trzeciej
Miejsce II- Emilia Jarema –uczennica klasy drugiej
Miejsce III- Zuzanna Pomykała i Norbert Słomiński- uczniowie klasy trzeciej

KLASY IV-VI
Miejsce I- Barbara Sidorska i Julia Sybidło- uczennice klasy szóstej
Miejsce II- Karolina Różycka- uczennica klasy szóstej
Miejsce III- Dawid Marcinik- uczeń klasy czwartej

GRATULUJEMY!!!!

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla NADLEŚNICTWA BALIGRÓD
za pomoc przy organizacji
konkursu angielsko-przyrodniczego
oraz ufundowanie nagród rzeczowych

składają Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie,
Grono Pedagogiczne oraz uczniowie

22 kwietnia uczniowie naszej szkoły przyłączyli się czynnie do
obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Warto przypomnieć, że po raz pierwszyzainiciował tę akcję w 1970r.
John McConnell, znany amerykański ekolog.
Dzień ten miał być swego rodzaju świętem ziemi, które jednoczweśnie
propagowałoby ekologiczny i zdrowy tryb życia.
My zabraliśmy się do sprzątania śmieci z najbliższej okolicy.
Każda klasa, wspólnie z wychowawcą wyruszyła zaopatrzona w worki
na śmiecii jednorazowe rękawiczki.
Trzeba przyznać, że było co zbierać :(
W ramach obchodów odbył się również finał konkursu plastycznego
"Co w śmieciach drzemie m- ekologiczne tworzenie"

Komisja w składzie:
- dyr. A. Leicht
- D. Sarzyńska
- E. Jagodzińska

wybrała zwycięzców:
I miejsce - Kinga Kopczyńka
II miejsce - Weronika Kinal, Emilia Jarema
III miejsce - Ksawier Sobociński, Jakub Wąchocki

Gratulujemy

Na zakończenie pracowitego dnia
- ognisko i pieczenie kiełbaski.
Dziękujemy pracownikom UG w Baligrodzie za pomoc w organizacji.04.04.2013r.- 25 uczniów naszej szkoły przystąpiło do sprawdzianu szóstoklasisty.
Odświętnie ubrani - zajęli miejsca w salach.
Pracowali do końca wyznaczonego czasu. Jak napisali?
O wynikach poinformuje nas OKE dopiero po sprawdzeniu wszystkich prac.
11 marca 2013 r. uczniowie kl.IV wraz z opiekunami- wychowawcą p. Dorotą Sarzyńska oraz Elżbietą Jagodzińską
wybrali się do Natura Park w Stężnicy, by nauczyć się grać w kręgle.
Dzieci bawiły się świetnie - dla większości był to pierwszy kontakt z tą grą.
W zorganizowanym turnieju najlepszy wynik osiągnęli : w kategorii dziewczyn- Gosia Michalik
w kategorii chłopców – Adrian Drzazga
Serdecznie dziękujemy p. Iwonie Wajda za pomoc w zorganizowaniu wycieczki
oraz właścicielom ośrodka za miłe przyjęcie.
Dzień Kobiet


Dzisiaj jest święto mamy i pani, która nas uczy,
Basi i Ani, Krysi, co złoty splata warkoczyk,
co ma niebieskie jak Wisła oczy.

Dzisiaj jest święto wszystkich dziewczynek,
Małgoś, Balbinek i Katarzynek,
w Gdańsku, skąd płynie się do Afryki,
w Toruniu, gdzie są pyszne pierniki,
w Warszawie, w której śpiewa Syrena,
w Krakowie, w którym smoka już nie ma...

Dzisiaj jest święto wszystkich dziewczynek,
Śląskich Barbórek i Karolinek,
góralskich Jaguś, Maryś i Hanek,
którym podzwania dzwonek u sanek,
niechaj się cieszą tak jak co roku,
to dla nich wyjrzał spod śniegu krokus.

Ja też przesyłam życzenia szczere
dla wszystkich Ewuń , Agnieszek , Teres .
Niechaj ten wiersz , w słońce czy w deszcz
Kwitnie jak krokus , śpiewa jak świerszcz .

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej na rok szkolny 2013/2014 dla roczników 2006, 2007 i 2008.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
obowiązkiem nauki w zerówce od września 2013 r. objęte będą
wszystkie dzieci urodzone w roku 2008. Rodzice dzieci z rocznika 2007
mogą zdecydować czy dziecko pójdzie do oddziału przedszkolnego,
czy podejmie naukę w klasie pierwszej. Natomiast dzieci urodzone w 2006 r.
rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

Zapisu może dokonać rodzic lub prawny opiekun dziecka od 11 marca do 15 kwietnia 2013 r.
w sekretariacie szkoływ godzinach od 8:00 do 12:00.
Karty zapisu dostępne są w sekretariacie szkoły.

Jeśli dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Baligrodzie
rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają tylko deklarację
w której mowa o pozostawieniu dziecka 6 letniego w oddziale
przedszkolnym lub zapisie do klasy pierwszej .
Rodzice osobiście składają deklarację w sekretariacie szkoły do 15 kwietnia.
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z klas
od 0 - VI na zabawę choinkową,
która odbędzie się dnia 05.02.2013 r. (wtorek)
o godz. 16.00 - 20.00
( przyjazd we własnym zakresie, odwozy będą po dyskotece)

W tym dniu odbędzie się również spotkanie
z rodzicami o godz. 16.00

W dniu 23.01.2013r. uczniowie kl. VI z opiekunami- księdzem proboszczem
i wychowawcą klasy p. M. Krechlikiem udali się na kulig zorganizowany po raz kolejny
przez Zarząd Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Baligrodzie.
Dzięki uprzejmości Pana M. Różyckiego na kulig wyjechały dwa zaprzęgi koni,
aby uczniowie mogli wygodnie uczestniczyć w zajęciach z przyrody,
które prowadziła Pani M. Stelmach – pracownik Nadleśnictwa Baligród
jak również Łowczy Koła Pan T. Kruk będący również leśniczym Nadleśnictwa Baligród.
Po kuligu organizatorzy zaprosili nas na wspólne ognisko
obsługiwane przez Pana M. Binika – skarbnika koła gdzie nie zabrakło kiełbasy,
ciepłej herbaty, licznych pytań z przyrody jak również upominków dla każdego z uczestników.
W czasie ogniska poprosiliśmy Zarząd Koła Łowieckiego na przygotowanie
lekcji z tematyki łowieckiej i zapoznanie wszystkich uczniów naszej szkoły
z kulturą, tradycjami i zwyczajami łowieckimi.

Po zakończonym ognisku część chłopców udała się z pracownikami koła i wychowawcą
na przygotowanie zrąbków z młodych pędów drzew,
które po wymieszaniu z kukurydzą, burakami cukrowymi i solą wykładane
są zwierzynie w trudnym dla niej czasie – czasie zimy.

Dziękujemy za mile spędzony czas


Z myśliwskim pozdrowieniem "Darz Bór"

20.01.2013 r. odbył się już XI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Bieszczadzkie Kolędowanie” w Wołkowyi.
Organizatorem było Duszpasterstwo Młodzieży Dekanatu Solińskiego i Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Turystyki w Polańczyku.
Konkursowe kolędowanie rozpoczęła Msza Św. odprawiona
pod przewodnictwem ks. Prałata Wojciecha Szlachty.
W konkursie uczestniczyły 24 zespoły. Zespół wokalny z naszej szkoły „Bieszczadzkie nutki”
zajął I miejsce w kategorii: zespoły dzieci z klas I-VI ,
natomiast w kategorii solistów nasze uczennice wyśpiewały następujące miejsca:

Maria Grzegorzek – II miejsce
Maja Grzegorzek – III miejsce
Zuzanna Pomykała – wyróżnienie

Nagrodę specjalną zdobyła uczennica I klasy gimnazjum
z Zespołu Szkół w Starej Wsi – Izabela Chrobak

Skład zespołu podczas konkursu:
Maria Grzegorzek, Maja Grzegorzek, Zuzanna Pomykała, Katarzyna Borgosz,
Weronika Trześniowska, Oliwia Kopczyńska, Karolina Różycka, Marzena Rajchel,
Sandra Wajda, Karolina Słomińska,

Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Alicja Leicht.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Zapraszamy do galerii.
Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków
na akademię, która odbędzie się
dnia 21.01.2013r. o godz. 9:00
w Szkole Podstawowej w Baligrodzie

Nauczyciele i uczniowieZ okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia pragniemy przesłać Wam
najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla każdego z Was
niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy Wam, aby odbyły się w spokoju,
radości wśród Rodziny, Przyjaciół
oraz wszystkich Bliskich dla Was osób.
A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem
życzymy Każdemu z Was również
dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was
pomyślność i spełnią się te
najskrytsze marzenia.
21.12.2012r. odbyła się w naszej szkole uroczycta Wigilia Szkolna.
Podczas spotkania mieliśmy przyjemność gościć panią Agatę Pomykała-wójta Gminy Baligród,
pana Henryka Różyckiego-radnego oraz Radę Rodziców.
Pani dyrektor powitała gorąco wszystkich zebranych,
a nastepnie zaprosiła do obejrzenia i wysłuchania "Jasełek"
przygotowanych prze uczniów klasy V pod opieką pani Joanny Szybowskiej oraz pani dyrektor Alicji Leicht.
Następnie pani wójt złożyła wszystkim życzenia świąteczne,
po czym odbyło się dzielenie opłatkiem,
składanie życzeń i wspólne spożywanie potraw wigilijnych.
Na zakończenie wszystkie klasy kolejno zaprezentowały
się zaśpiewaniem wybranej przez siebie kolędy.

29.11.2012r uczniowie naszej szkoły mieli okazję bawić się na zabawie andrzejkowej.
Były nie tylko tańce, ale również konkursy, w których wszyscy chętnie brali udział.
Zwycięzcy otrzymali nagrody. Teraz wszyscy niecierpliwie czekają
na zabawę choinkową.

Jeśli chcesz zobaczyć jak się bawiliśmy, "zajrzyj do galerii".

20 listopada 2012r. na stawach w miejscowości Jabłonki odbyły się IX
MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY WĘDKARSKIE
W zawodach wzieło udział 35 uczniów.
Reprezentanci szkoły podstawowej w Baligrodzie pod opieką p. M. Krechlika, uczniowie z Mchawy oraz
Publicznego Gimnazjum w Mchawie.
Pogoda dopisała nam - jak miałaby być zamówioną, wtorkowy poranek przywitał nas jesiennymi promykami słońca,
które zaczęły się przebijać przez gęstą mgłę.
I czas wędkowania był dobry... zarybienie naszych stawów na rok 2012 pozwoliło, by wielu młodych,
a zarazem początkujących wędkarzy mogło zmierzyć się z karpiami.
Podczas połowów tylko nieliczni dobrze przygotowani do zawodów
pokazali jak należy wedkować młodzież szkół podstawowych dopiero się uczy,
a dla gimnazjalistów to nie pierwsze zawody na tych stawach,
przecięż prze kilka lat w szkole podstawowej wielu z nich brało
czynny udział w zawodach-dobrze znają każdą górkę i dołek na stawie.
Dobrze, że to już IX zawody-choć ryba nie brała w dużych ilościach
każdy mógł zaczerpnąć przyjemności z wędkowania.
Złowione ryby uczniowie zabrali do domu. Może trwfią na stół wigilijny????
Kolejne zawody już na wiosnę

Reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Baligrodzie na Turnieju Jednego Wiersza

8. listopada 2012 w Bieszczadzkim Domu Kultury odbył się
X Powiatowy Turniej Jednego Wiersza ,, Strofy o Ojczyźnie”
Gości powitał dyr Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Lesku p. mgr Henryk Barański.

Prezentacje oceniała komisja w składzie:
Pani Danuta Żytka
Pani Krystyna Gałęza
Pani Jadwiga Sąsiadek

Jury oceniało dobór repertuaru, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.
W konkursie wzięło udział 35 uczniów z terenu powiatu leskiego.

Szkołę Podstawową w Baligrodzie reprezentowało troje uczniów pod opieką mgr Joanny Szybowskiej;

Maria Grzegorzek I miejsce
Adrian Początek I miejsce
Paulina Owsianik II miejsce

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.


W dniu 31.10.2012r. uczniowie naszej szkoły z opiekunem SU M. Krechlik
odwiedzili jak co roku groby zmarłych nauczycieli.
Zapalili znicze na cmentarzu wojskowym.
Odmówili krótką modlitwę za dusze zmarłych żołnierzy i nauczycieli.

W dniu 23 października odbyło sie kolejne spotkanie miłośników lasu z myśliwymi.
Uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawcy M. Krechlika
brali czynny udział w przygotowaniach do zimy.
Myśliwi jak co roku, gromadzą na zimę karmę dla zwierzyny,
którą wykładają gdy nadejdzie srogi czas,
gdy trudno zwierzętom znaleźć coś do porzywienia pod grubą warstwą śniegu.

Mamy nadzieję,że dzięki współpracy z myśliwymi koła łowieckiego "Jarząbek" w Baligrodzie
uda nam się wziąć udział jw kuligu gdzie będziemy mogli wykładać karmę.


20 października zespół wokalny z naszej szkoły„Bieszczadzkie nutki”
utworzony i prowadzony przez panią Alicję Leicht
wziął udział w 6 Festiwalu piosenki religijnej „Bieszczady śpiewają Panu” w Czarnej.


Zespół zajął II miejsce w kategorii zespołów uczniów starszych:
od V klasy SP, gimnazjum i młodzieży.
Zuzanna Pomykała – uczennica klasy III zajęła I miejsce w kategorii solistów uczniów do klasy V.
Jest to bardzo duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że zespół istnieje od miesiąca.

Życzymy kolejnych sukcesów!!!

16 października 2012r. odbyła się w naszej szkole uroczystość„Pasowania na ucznia”.
Do grona braci uczniowskiej zostali przyjęci uczniowie klasy pierwszej:
Angela Drozdowicz
Patryk Paczkowski
Dawid Symion
Tymoteusz Wnuk
Kacper Zubel

Życzymy nowym uczniom sukcesów w nauce!


Z dniem 24 września w Szkole Podstawowej w Baligrodzie rozpoczęła się realizacjaprojektu
"Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Baligród”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W ramach projektu są prowadzone bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I - III:

-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
-zajęcia dla dzieci uzdolnionych z języka angielskiego
Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć wyposażono szkołę w nowoczesne pomoce naukowe.


PLAN ZAJĘC W RAMACH PROJEKTU

Rok szkolny 2011-2012

W dniu 26 maja 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej Szkoły Podstawowej w Baligrodzie,
w której udział wzięła Pani Elżbieta Łukacijewska, poseł do parlamentu europejskiego.
Porządek uroczystości przedstawiał się następująco:

- godz. 10.00 msza św.
- odśpiewanie hymnu
- przecięcie wstęgi,
- poświęcenie szkoły,
- oficjalne powitanie i okolicznościowe przemówienia,
- akademia
- zwiedzanie szkoły i przygotowanych wystaw,
- piknik przed szkołą,
- godz. 1330 obiad dla zaproszonych gości,

Po części oficjalnej wszyscy goście obejrzeli przygotowane wystawy:
Pierwsza przedstawiała historię szkolnictwa w Baligrodzie okresu
wojennego i powojennego oraz budowę nowej szkoły w fotografii;

Druga natomiast była prezentacją fotografii
przyrodniczych Macieja Grzegorzek, absolwenta naszej szkoły, bieszczadzkiego fotografika.
Od 1989 r. nagradzany w wielu różnych konkursach krajowych i międzynarodowych.
Pan Maciej otrzymał prestiżowe nagrody międzynarodowe:

- w 2008 r. praca pt. The Bieszczady Mountains
otrzymała trzecie miejsce w konkursie Lucie Awards w Nowym Jorku.
Przyznawane w tym konkursie statuetki nazywane są w branży „Oskarami fotograficznymi”.
Na ten konkurs wpłynęło 23 tysiące prac ze 124 krajów.

- w 2011 r. złoty medal na 20 jubileuszowej Gali Fotografii
Trienberg Super Circuit za zdjęcie pt. Fototyropizm , w Linz w Austrii,
tutaj z kolei praca pokonała 60 tysięcy innych prac jakie wpłynęły na konkurs,
Obie prace znajdowały się na prezentowanej wystawie.
Na takim samym konkursie w Linz również w tym roku Pan Maciej
otrzymał pierwszą nagrodę złoty medal 2012 za zdjęcie pt. Podwodny portret.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zaproszeni goście obejrzeli pomieszczenia budynku szkolnego
i wpisali się do księgi pamiątkowej wyłożonej w holu.

Po zakończeniu zwiedzania zorganizowano piknik przed szkołą.


Zaproszenie

Z inicjatywy przewodniczącej Rady Rodziców – p. M. Grzegorzek 20 kwietnia gościliśmy w szkole
pracowników Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Nasi uczniowie oraz uczniowie ze szkół w Cisnej,
Mchawy i Zahoczewia uczestniczyli w zajęciach Politechniki Dziecięcej organizowanej przez
WSK „PZL-Rzeszów”s.a. i Politechnikę Rzeszowską. Młodzi studenci z uwagą słuchali wykładów i obserwowali
doświadczenia z ciekłym azotem, działania różnego rodzaju sił, rozchodzenie się
fal dźwiękowych oraz rozszczepianie światła. Sprawdzili poziom wiedzy, przeprowadzając mały egzamin.
Za poprawna odpowiedź uczniowie dostawali upominki rzeczowe.
W drugiej części spotkania z profesorami uczelni uczniowie odbyli zajęcia w grupach.
Poznali odpowiedzi na wiele pytań, dotyczących fizyki, chemii…
Naukowcy zachęcali uczniów do doświadczeń pod hasłem „Zrób to sam” umieszczonych na
stronie internetowej politechniki dziecięcej. Wierzymy, że uczniowie „złapali bakcyla”
i wielu z nas wstąpi w szeregi studentów Politechniki Rzeszowskiej.

Politechnika Dziecięca w Baligrodzie

W piątek 20 kwietnia 2012 roku o godzinie 11.00 w Baligrodzie, wspólnie z WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
zorganizujemy kolejną sesję wyjazdowej Politechniki Dziecięcej.
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Baligrodzie.
Przedmiotem zajęć będzie lotnictwo i fizyka,
a poprowadzą je prezes WSK Marek Darecki i
pracownicy Wydziały Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

W zajęciach Politechniki Dziecięcej weźmie udział 150 dzieci,
które uczęszczają do klas 4 - 6 szkół podstawowych w gminie Baligród i Cisnej.
Poniżej przedstawiamy plan całego dnia z Politechniką Dziecięcą:

10:30 – 11:00 – przybycie studentów PD (rejestracja, dystrybucja „wyprawek”). Zajmowanie miejsc na sali
11:00 – 11:10 – rozpoczęcie sesji (przywitanie studentów przez gospodarzy,
przedstawienie celu i programu zajęć, przedstawienie prowadzących)
11:10 – 11:30 – lotnictwo
11:30 – 13:00 – fizyka
13:00 – 13:20 – egzamin
13:30 – 14:30 - zajęcia laboratoryjne w salach
14:30 – zakończenie

18.04.2012r. obchodziliśmy kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej.
Program przygotowała p. M. Ogorzałek wraz z uczniami kl. VI.
Rozpoczęła krótkim przemówieniem o ludobójczej polityce władz sowieckich wobec narodu polskiego.
Potem wysłuchaliśmy przejmujących wierszy i piosenek poświęconych Golgocie Wschodu.
Oglądaliśmy wstrząsające obrazy masowych rowów śmierci.
Na zakończenie p. Magda przypomniała o 2 rocznicy katastrofy samolotu pod Smoleńskiem.
Na ekranie pojawiły się portrety pary prezydenckiej oraz 94 osób, które zgineły lecąc oddać chołd osobom zamordowanym w 1940r. w Katyniu.

Pisali o nas w gazecie "Łowiec Galicyjski"

17.04.2012r. uczniowie :

1. Bartłomiej Kinal
2. Jakub Leicht
3. Krystian Tokarczyk
pod opieką p. M. Krechlika


zajęli II miejsce w eliminacjach powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W turnieju wzięli udział przedstawiciele 7 szkół podstawowych i 3 gimnazjów z powiatu leskiego.
Uczniowie rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego,
pokonywali na rowerze tor przeszkód oraz Miasteczko Ruchu Drogowego jak również
udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym w pozorowanym wypadku.
Młodzi uczestnicy turnieju zaskoczyli komisję egzaminacyjną dużą wiedzą i doskonałym przygotowaniem.
/żródło. KP Lesko/


W dniu 3 kwietnia 17 uczniów naszej szkoły pisało pierwszy swój egzamin
rozwiązując arkusze sprawdzianu klas szóstych.
Wyniki sprawdzianu znane będą końcem maja.

Wesołych Świąt!!

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja!

Magiczny dzień

Jest taki dzień w środku zimy
Pachnący barszczem , choinką

Wesołych świąt sobie życzymy
Karmiąc się szczęścia drobinką.

Nadzieja wchodzi w nasze progi
Miłość otwiera ramiona
Dzień wszystkim nam drogi
Radość smutek pokona.

Pierwsza gwiazdka zaświeci
Życzliwość z uśmiechem się splata
W świat kolęda poleci
Wiara do serca wkracza.

Przystańmy więc na chwilę
Nadzieja niech przetrwa rok cały
Uśmiech króluje codziennie,
A wiara niech kruszy skały!


Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie Szkoły Podstawowej w Baligrodzie
składają serdeczne gratulacje z okazji obchodów święta myśliwych.
Praca myśliwego i łowiectwo to prowadzenie właściwej
gospodarki łowieckiej, a także prowadzenie działalności
dydaktyczno-wychowawczej, która jest szczególnie ceniona
przez naszą placówkę.
Wspólpraca w tej dziedzinie pozytywnie wpływa na kształtowanie właściwego
stosunku do przyrody,wzbogaca wiedzę uczniów i rozwija zainteresowania gospodarką leśną.
Dzięki współpracy z Kołem Łowieckim "Jarząbek" z Baligrodu,
jak również Kołem Łowieckim "Ryś" z Leska
w naszej szkole rozpoczyna działalność Szkolne Koło Łowieckie.
Mamy nadzieję, że śpośród jego członków wyrosną etyczni myśliwi.
W tym uroczytstym dniu składamy serdeczne życzenia wszystkim myśliwym.
Niech to święto przypomni o miłości do natury, zwirząt, o poszanowaniu etyki,
kultury i tradycji myśliwskiej.

"Niech Bóg prowadzi, św. Hubert strzeże, a Bór Darzy".

Ogłoszenie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie
ogłasza nabór na stanowisko:
konserwatora w wymiarze 1/4 etatu.
Podania proszę składać od 24.10.2011r. do 28.10.2011r.

Dnia 16 września uczniowie naszej szkoły przyłączyli
się do ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata.
Jak co roku celem naszych działań porządkowych był obszar naszej miejscowości.
Od stadionu do kapliczki.

W dniu 13.09.2011r. na stawach w Jabłonkach odbyły sie kolejne Międzyszkolne Zawody w Wedkarstwie spławikowym zorganizowane przy wspólpracy naszej szkoły z kołęm wędkarskim "Kleń " z Baligrodu.
W zawodach wzieło 33 uczniów szkoły podstawowej w Mchawie, gimnazjum z Mchawy oraz reprezentantów naszej szkoły.
Byli to:
z klasy IV- Adrian Początek
z klasy V - Jakub Leich i Konrad Zubel
z klasy VI - Aleksandra Sybidło, Monika Wołoszyn, Adrian Dul i Bartłomiej Kinal
A. Dul i B. Kinal złowili w zespole najwiekszą ilość ryb wyprzedzając również uczniów z gimnazjum,
zdobyli tym samym I miejsce,
II miejsce reprezentacja SP z Mchawy,
III miejsce SP Baligród reprezentacja J. Leicht i A. Początek.
Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy mogli zjeść smaczną kiełbasę z ogniska, zwycięscom wręczono puchary i upominki.
Opiekunem zawodów był p. Marcin Krechlik.

08.09.2011r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami spędzili wspólnie czas na ognisku,
które odbyło sie na stadionie
smażono kiełbaski, popijano herbatką i
brano udział w licznych zabawach sportowych

Rozpoczęcie roku szkolnego 2011-2012

ARCHIWUMGaleria

Galeria